Goshin Jyutsu

Art of self-defense
Search by the individual identification number, name etc.
Yasuhito Asano
offline
Honbu dojo
Consultant in Iai Jyutsu & Ken Jyutsu
Council of the federation
Member of the federation council
Japan, Tokyo

SBR Individual identification number:JP100003

Date of joining the organization:01/04/2013
Iai Jyutsu
8Dan

Joukyu ShihanJoukyu Shinpan

Goshin Jyutsu
8Dan

Joukyu ShihanJoukyu Shinpan

Tanto Kakuto Jyutsu
8Dan

Joukyu ShihanJoukyu Shinpan

Ken Jyutsu
8Dan

Joukyu ShihanJoukyu Shinpan

Daniyar Bababekov
offline
Board of trustees
Member of the Board of Trustees
Honbu dojo
Assistant in Nippon Kempo & Goshin Jyutsu
International department
Representative of Nippon Kempo in Russia
Kokusai dojo
Chairman of the dojo
Russian Federation, Lyubertsy

SBR Individual identification number:JP100007

Date of joining the organization:01/04/2013
Nippon Kempo
6Dan

ShihanJoukyu Shinpan

Goshin Jyutsu
4Dan

Joukyu ShidouinShinpan

Combat Pro
3Dan
Ismail Bababekov
offline
Council of the federation
Member of the federation council
International department
Head of international department
Honbu dojo
Methodist in Nippon Kempo & Goshin Jyutsu
Russian Federation, Moscow

SBR Individual identification number:JP100002

Date of joining the organization:01/04/2013
Nippon Kempo
8Dan

Joukyu ShihanJoukyu Shinpan

Goshin Jyutsu
8Dan

Joukyu ShihanJoukyu Shinpan

Combat Pro
5Dan

Jyun ShihanShinpan

Ishiryoko dojo
Dojo member
Germany, Hamburg

SBR Individual identification number:JP300070

Date of joining the organization:21/01/2021
Nippon Kempo
3Kyu
Goshin Jyutsu
5Kyu
Kevin Heinrich
offline
Ishiryoko dojo
Dojo member
Germany, Hamburg

SBR Individual identification number:JP300072

Date of joining the organization:21/01/2021
Nippon Kempo
3Kyu
Goshin Jyutsu
5Kyu
Kunio Ishiguro
offline
Honbu dojo
Consultant in Nippon Kempo & Goshin Jyutsu
Board of trustees
Member of the Board of Trustees
Japan, Tokyo

SBR Individual identification number:JP100001

Date of joining the organization:01/04/2013
Nippon Kempo
9Dan

Joukyu ShihanJoukyu Shinpan

Goshin Jyutsu
9Dan

Joukyu ShihanJoukyu Shinpan

Yoroi Kumiuchi Jyutsu
9Dan

Joukyu ShihanJoukyu Shinpan

Toshu Kakuto Jyutsu
8Dan

Joukyu ShihanJoukyu Shinpan

Jyu Jyutsu
8Dan

Joukyu ShihanJoukyu Shinpan

Steven Jones
offline
United Kingdom, Liverpool
Goshin Jyutsu
5Dan
Aylin Lakus
offline
Ishiryoko dojo
Dojo member
Germany, Hamburg
Goshin Jyutsu
6Kyu
Melis Lakus
offline
Ishiryoko dojo
Dojo member
Germany, Hamburg
Goshin Jyutsu
6Kyu
Nippon Kempo
5Kyu
Alan Nafiev
offline
Ishiryoko dojo
Dojo member
Germany, Hamburg

SBR Individual identification number:JP300076

Date of joining the organization:28/10/2021
Nippon Kempo
5Kyu
Goshin Jyutsu
6Kyu
Al Jobori Nelli
offline
Ishiryoko dojo
Dojo member
Germany, Hamburg

SBR Individual identification number:JP300074

Date of joining the organization:24/10/2021
Nippon Kempo
5Kyu
Goshin Jyutsu
6Kyu
Isao Ogawa
offline
Honbu dojo
Consultant in Goshin Jyutsu & Toshyu Kakuto Jyutsu
Council of the federation
Member of the federation council
Japan, Tokyo

SBR Individual identification number:JP100004

Date of joining the organization:01/04/2013
Nippon Kempo
8Dan

ShihanJoukyu Shinpan

Goshin Jyutsu
8Dan

Joukyu ShihanJoukyu Shinpan

Toshu Kakuto Jyutsu
8Dan

Joukyu ShihanJoukyu Shinpan

Tanto Kakuto Jyutsu
8Dan

Joukyu ShihanJoukyu Shinpan

Jyuken Kakuto Jyutsu
8Dan

Joukyu ShihanJoukyu Shinpan

Jyu Jyutsu
8Dan

Joukyu ShihanJoukyu Shinpan

Yoroi Kumiuchi Jyutsu
8Dan

Joukyu ShihanJoukyu Shinpan

Ken Jyutsu
8Dan

Joukyu ShihanJoukyu Shinpan

Iai Jyutsu
8Dan

Joukyu ShihanJoukyu Shinpan

Oleg Popov
offline
Seiko dojo
Representative of Goshin Jyutsu in Russia
International department
Representative of Goshin Jyutsu in Russia
Russian Federation, Yekaterinburg

SBR Individual identification number:JP400023

Date of joining the organization:21/05/2013
Goshin Jyutsu
5Dan

Jyun ShihanJoukyu Shinpan

Grigory Raykhlin
offline
Nippon-Kempo e.V.
Deputy chairman of the center
Hinode dojo
Chairman of the dojo
Ishiryoko dojo
Deputy chairman of the dojo
Germany, Hamburg

SBR Individual identification number:JP300002

Date of joining the organization:07/01/2015
Nippon Kempo
3Dan

Jyun Shinpan

Goshin Jyutsu
1Kyu
Art of war
1Dan
Ekaterina Sterkel
offline
Nippon-Kempo e.V.
Deputy chairman of the dojo
Sasori dojo
Deputy chairman of the dojo
Ishiryoko dojo
Dojo member
Germany, Hamburg

SBR Individual identification number:JP300042

Date of joining the organization:07/01/2015
Nippon Kempo
1Dan

Jyun Shinpan

Goshin Jyutsu
4Kyu
Elisa Sterkel
offline
Sasori dojo
Deputy chairman of the dojo
Ishiryoko dojo
Dojo member
Germany, Hamburg

SBR Individual identification number:JP300006

Date of joining the organization:07/01/2015
Goshin Jyutsu
1Dan

Jyun Shinpan

Friedrich Sterkel
offline
Board of trustees
Member of the Board of Trustees
Honbu dojo
Assistant in Nippon Kempo & Goshin Jyutsu
Council of the federation
Secretary of the federation
International department
Representative of the federation in Germany
Nippon-Kempo e.V.
Chairman of the center
Sasori dojo
Chairman of the dojo
Germany, Hamburg

SBR Individual identification number:JP300001

Date of joining the organization:07/01/2015
Nippon Kempo
5Dan

Jyun ShihanJoukyu Shinpan

Goshin Jyutsu
4Dan

Joukyu ShidouinShinpan

Friedrich Sterkel
offline
Ishiryoko dojo
Dojo member
Sasori dojo
Dojo member
Germany, Hamburg

SBR Individual identification number:JP300004

Date of joining the organization:07/01/2015
Nippon Kempo
1Dan
Goshin Jyutsu
2Kyu
Herrmann Sterkel
offline
Ishiryoko dojo
Dojo member
Sasori dojo
Dojo member
Germany, Hamburg

SBR Individual identification number:JP300005

Date of joining the organization:07/01/2015
Nippon Kempo
1Kyu
Goshin Jyutsu
4Kyu
Roman Suleymanov
offline
International department
Secretary of the international department
Seiko dojo
Chairman of the dojo
Russian Federation, Yekaterinburg

SBR Individual identification number:JP400027

Date of joining the organization:21/05/2013
Goshin Jyutsu
2Dan

ShidouinJyun Shinpan

Nippon Kempo
1Dan

Jyun ShidouinJyun Shinpan

Daito-ryu Aiki-jujutsu
Apprentice

Abashiri branch (Seishinkai)

Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu
4Kyu

Aikibudo